Bạc đạn 6000-2Z SKF

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Bạc đạn 6000-2Z SKF

Mã SP: PNK-BAD-0602

Model: 6000-2Z

Thương hiệu: SKF

Đơn vị tính: Cái

I.D: 10mm

O.D: 26mm

Thickness (B): 8mm

 

 

VÒNG BI NSK 6805ZZ, BẠC ĐẠN NSK 6805Z, NSK 6805ZZC3

VÒNG BI NSK 6005ZZ, BẠC ĐẠN NSK 6005 Z, NSK 6005ZZC3

Vòng bi NSK 6208ZZ, Bạc đạn NSK 6208 ZZ, NSK 6208 ZZ, NSK...

Bạc đạn 6000-2Z SKF

Mã SP: PNK-BAD-0602

Model: 6000-2Z

Thương hiệu: SKF

Đơn vị tính: Cái

I.D: 10mm

O.D: 26mm

Thickness (B): 8mm

 

 

VÒNG BI NSK 6805ZZ, BẠC ĐẠN NSK 6805Z, NSK 6805ZZC3

VÒNG BI NSK 6005ZZ, BẠC ĐẠN NSK 6005 Z, NSK 6005ZZC3

Vòng bi NSK 6208ZZ, Bạc đạn NSK 6208 ZZ, NSK 6208 ZZ, NSK 6208ZZC3, NSK 6208 ZZ C3, 6208ZZ-NSK, NSK 6208-ZZ, NSK 6208-ZZC3, NSK 6208-ZZCM, NSK 6208-Z

VÒNG BI NSK 6305DDU, BẠC ĐẠN NSK 6305 DDU, NSK 6305DDUC3, NSK 6305 DDU C3, 6305DDU-NSK, NSK 6305-DDU, NSK 6305-DDUC3, NSK 6305-DDUCM, NSK 6305-DU

VÒNG BI NSK 6005ZZ, BẠC ĐẠN NSK 6005 ZZ, NSK 6005 ZZ, NSK 6005ZZC3, NSK 6005 ZZ C3, 6005ZZ-NSK, NSK 6005-ZZ, NSK 6005-ZZC3, NSK 6005-ZZCM, NSK 6005-Z

Vòng bi NSK 5306, Bạc đạn NSK 5306, NSK-5306, NSK5306, 5206-NSK, 5306NSK, 5306 NSK, NSK 5306-ZZ, NSK 5306-Z, NSK 5306-ZZCM, NSK 5306-ZZC3, 5306ZZ-NSK

Vòng bi NSK 6307ZZ, Bạc đạn NSK 6307 ZZ, NSK 6307 ZZ, NSK 6307ZZC3, NSK 6307 ZZ C3, 6307ZZ-NSK, NSK 6307-ZZ, NSK 6307-ZZC3, NSK 6307-ZZCM, NSK 6307-Z

Vòng bi NSK 6906ZZ, Bạc đạn NSK 6906 ZZ, NSK 6906 ZZ, NSK 6906ZZC3, NSK 6906 ZZ C3, 6906ZZ-NSK, NSK 6906-ZZ, NSK 6906-ZZC3, NSK 6906-ZZCM, NSK 6906-Z