ĐIỆN TRỞ NHIỆT, ĐIỆN TRỞ LÒ HƠI, ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG

Sắp xếp:
DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT 5x0.2MM

DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT 5x0.2MM

Còn hàng
Giá: liên hệ
DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 0.7MM

DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 0.7MM

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 8x90MM 320W 220V

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 8x90MM 320W 220V

Còn hàng
Giá: liên hệ
DÂY ĐIỆN TRỞ MÁY HÀN MIỆNG TÚI 10x0.14MM
THANH NHIỆT DÙNG CHO MÁY HÀN MIỆNG TÚI DÀI 3MMx25CM
THANH NHIỆT DÙNG CHO MÁY HÀN MIỆNG TÚI DÀI 2MMx25CM
ĐIỆN TRỞ NHIỆT REN 59 DÀI 300 6KW 380V
ĐIỆN TRỞ NHIỆT REN 49 DÀI 400 6KW 380V
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x50MM 300W 220V

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x50MM 300W 220V

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 10X90MM 300W 220V

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 10X90MM 300W 220V

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ NỒI HƠI INOX 6kW

ĐIỆN TRỞ NỒI HƠI INOX 6kW

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG GIA NHIỆT

ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG GIA NHIỆT

Còn hàng
Giá: liên hệ