ĐIỆN TRỞ NHIỆT, ĐIỆN TRỞ LÒ HƠI, ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG

Sắp xếp:
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x200MM 350W 220V

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x200MM 350W 220V

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỜ NHIỆT 14x45MM 200W 220V

ĐIỆN TRỜ NHIỆT 14x45MM 200W 220V

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ T2A2 LOẠI K 6x75MM REN 1/4 DÂY 1M

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ T2A2 LOẠI K 6x75MM REN 1/4 DÂY 1M

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LOẠI K 6x75MM REN 8MM DÂY 1M

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LOẠI K 6x75MM REN 8MM DÂY 1M

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x100MM

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x100MM

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
BAST KÉO DÂY 10MM FR900

BAST KÉO DÂY 10MM FR900

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 M6 REN 13 DÂY 30M

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 M6 REN 13 DÂY 30M

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
RU LO MÁY HÀN TÚI FR900

RU LO MÁY HÀN TÚI FR900

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ SỨ THỔI GIÓ 42x105MM 220V 800W

ĐIỆN TRỞ SỨ THỔI GIÓ 42x105MM 220V 800W

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
THANH NHIỆT ĐIỆN TRỞ NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI 32

THANH NHIỆT ĐIỆN TRỞ NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI 32

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 4x20MM DÂY 5M

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 4x20MM DÂY 5M

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M2-600MM

DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M2-600MM

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M4-300MM

DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M4-300MM

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M5-300MM

DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M5-300MM

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M5-400MM

DAO ÉP NHIỆT MÁY HÀN MIỆNG TÚI M5-400MM

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 2MM

DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 2MM

Chỉ còn 0 sản phẩm
Giá: liên hệ
DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT 5x0.2MM

DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT 5x0.2MM

Còn hàng
Giá: liên hệ
DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 0.7MM

DÂY ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 0.7MM

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 8x90MM 320W 220V

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 8x90MM 320W 220V

Còn hàng
Giá: liên hệ
DÂY ĐIỆN TRỞ MÁY HÀN MIỆNG TÚI 10x0.14MM
THANH NHIỆT DÙNG CHO MÁY HÀN MIỆNG TÚI DÀI 3MMx25CM
THANH NHIỆT DÙNG CHO MÁY HÀN MIỆNG TÚI DÀI 2MMx25CM
ĐIỆN TRỞ NHIỆT REN 59 DÀI 300 6KW 380V
ĐIỆN TRỞ NHIỆT REN 49 DÀI 400 6KW 380V
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x50MM 300W 220V

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 9.6x50MM 300W 220V

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 10X90MM 300W 220V

ĐIỆN TRỞ NHIỆT PHI 10X90MM 300W 220V

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ NỒI HƠI INOX 6kW

ĐIỆN TRỞ NỒI HƠI INOX 6kW

Còn hàng
Giá: liên hệ
ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG GIA NHIỆT

ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG GIA NHIỆT

Còn hàng
Giá: liên hệ