SENSOR BEN3M-PFR AUTONICS

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

CẢM BIẾN QUANG BEN3M-PFR Autonics

Mã SP: PNK-LKH-0901

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thương hiệu: Autonics

Model: BEN3M-PFR

Đơn vị tính: Cái

Ứng dụng: được sử dụng trong các dây chuyền công nghiệp tự...

CẢM BIẾN QUANG BEN3M-PFR Autonics

Mã SP: PNK-LKH-0901

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thương hiệu: Autonics

Model: BEN3M-PFR

Đơn vị tính: Cái

Ứng dụng: được sử dụng trong các dây chuyền công nghiệp tự động để đo lường khoảng cách hoặc tốc độ của đối tượng,.....

 

Sensor Autonics series:

PR08-1.5DNPRS12-2DPPRT08-2DOPR08-1.5DPPRS12-2DN2PRT08-2DCPR08-1.5DN2PRS12-4DNPRT12-2DOPR08-1.5DP2PRS12-4DPPRT12-2DCPR08-2DNPRS12-4DN2PRT12-4DOPR08-2DPPRL08-1.5DNPRT12-4DCPR08-2DN2PRL08-1.5DPPRT18-5DOPR08-2DP2PRL08-1.5DN2PRT18-5DCPR12-2DNPRL08-1.5DP2PRT18-8DOPR12-2DPPRL08-2DNPRT18-8DCPR12-2DN2PRL08-2DPPRT30-10DOPR12-2DP2PRL08-2DN2PRT30-10DCPR12-4DNPRL08-2DP2PRT30-15DOPR12-4DPPRL12-4DNPRT30-15DCPR12-4DN2PRL12-4DPPR12-2AOPR12-4DP2PRL18-5DNPR12-2ACPR18-5DNPRL18-5DPPR12-4AOPR18-5DPPRL18-5DN2PR12-4ACPR18-5DN2PRL18-5DP2PR18-5AOPR18-5DP2PRL18-8DNPR18-5ACPR18-8DNPRL18-8DPPR18-8AOPR18-8DPPRL18-8DN2PR18-8ACPR18-8DN2PRL18-8DP2PR30-10AOPR18-8DP2PRL30-10DNPR30-10ACPR30-10DNPRL30-10DPPR30-15AOPR30-10DPPRL30-10DN2PR30-15ACPR30-10DN2PRL30-10DP2PRL18-5AOPR30-10DP2PRL30-15DNPRL18-5ACPR30-15DNPRL30-15DPPRL18-8AOPR30-15DPPRL30-15DN2PRL18-8ACPR30-15DN2PRL30-15DP2PRL30-10AOPR30-15DP2PRT08-1.5DOPRL30-10ACPRS12-2DNPRT08-1.5DCPRL30-15AOPRL30-15ACBR20M-TDTDBR4M-TDTL-PBRP200-DDTNBR20M-TDTLBR400-DDTBRP200-DDTN-PBR20M-TDTD-PBR400-DDT-PBR100-DDTBR20M-TDTL-PBRP400-DDTBR100-DDT-PBR4M-TDTDBRP400-DDT-PBRP100-DDTBR4M-TDTLBR200-DDTNBRP100-DDT-PBR4M-TDTD-PBR200-DDTN-PBYD30-DDTBYD30-DDT-UBYD30-DDT-TBYD50-DDTBYD50-DDT-UBYD50-DDT-TBYD100-DDTBYD3M-TDTBYD3M-TDT-P