CAM FOLLOWER CF3-A JNS

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

CAM FOLLOWER CF3-A JNS

Mã SP: PNK-BAD-0251

Model: CF3-A

Thương hiệu: JNS (Japan)

Đơn vị tính: Bộ

Quy cách: 5 pcs/hộp

 

CAM FOLLOWER CF3-A JNS

Mã SP: PNK-BAD-0251

Model: CF3-A

Thương hiệu: JNS (Japan)

Đơn vị tính: Bộ

Quy cách: 5 pcs/hộp

 

VÒNG BI JNS CF10A

VÒNG BI JNS CF10-1A

BẠC ĐẠN JNS CF12A

BẠC ĐẠN JNS CF12-1A 

VÒNG BI JNS CF16A

VÒNG BI JNS CF18A

VÒNG BI JNS CF3A

VÒNG BI JNS CF4A

JNS-CF 5

JNS-CF 6

JNS-CF 8