Cầu Chì 1A 250V 6x30mm

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Cầu Chì 1A 250V 6x30mm

Mã SP: PNK-LKD-0001

 

Cầu Chì 1A 250V 6x30mm
Cầu Chì 2A 250V 6x30mm
Cầu Chì 3A 250V 6x30mm
Cầu Chì 4A 250V 6x30mm
Cầu Chì 5A 250V 6x30mm
Cầu Chì 6A 250V 6x30mm
Cầu Chì 7A 250V 6x30mm
Cầu Chì 8A 250V 6x30mm
Cầu Chì 10A 250V 6x30mm

Cầu Chì 1A 250V 6x30mm

Mã SP: PNK-LKD-0001

 

Cầu Chì 1A 250V 6x30mm
Cầu Chì 2A 250V 6x30mm
Cầu Chì 3A 250V 6x30mm
Cầu Chì 4A 250V 6x30mm
Cầu Chì 5A 250V 6x30mm
Cầu Chì 6A 250V 6x30mm
Cầu Chì 7A 250V 6x30mm
Cầu Chì 8A 250V 6x30mm
Cầu Chì 10A 250V 6x30mm
Cầu Chì 15A 250V 6x30mm
Cầu Chì 10A 250V 6x30mm
Cầu Chì 20A 250V 6x30mm