XI LANH CDJ2KB16-75Z-B SMC

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

XI LANH CDJ2KB16-75Z-B SMC

Mã SP: PNK-LKH-0131

Model: CDJ2KB16-75Z-B

Thương hiệu: SMC

Xuất xứ: JAPAN

Đơn vị tính: Cái

Series Xi lanh SMC các dòng:

XI LANH CDJ2KB16-75Z-B SMC

Mã SP: PNK-LKH-0131

Model: CDJ2KB16-75Z-B

Thương hiệu: SMC

Xuất xứ: JAPAN

Đơn vị tính: Cái

Series Xi lanh SMC các dòng:

CJ2KB10-25
CJ2KB10-50
CJ2KB10-75
CJ2KB10-100
CJ2KB10-150
CJ2KB10-200
CDJ2KB10-25-B
CDJ2KB10-50-B
CDJ2KB10-75-B
CDJ2KB10-100-B
CDJ2KB10-150-B
CDJ2KB10-200-B
CJ2KB16-25
CJ2KB16-50
CJ2KB16-75
CJ2KB16-100
CJ2KB16-150
CJ2KB16-200
CDJ2KB16-25-B
CDJ2KB16-50-B
CDJ2KB16-75-B
CDJ2KB16-100-B
CDJ2KB16-150-B
CDJ2KB16-200-B