CUROA S8M 1680 BANDO

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

CUROA S8M 1680 BANDO

Mã SP: PNK-CUR-0064

Thương hiệu: BANDO

Xuất xứ: Japan

Model: S8M 1680 

Bản rộng (mm): 50,...

Đơn vị tính: Sợi

Ứng dụng:

CUROA S8M 1680 BANDO

Mã SP: PNK-CUR-0064

Thương hiệu: BANDO

Xuất xứ: Japan

Model: S8M 1680 

Bản rộng (mm): 50,...

Đơn vị tính: Sợi

Ứng dụng: được sử dụng trong các ngành công nghiệp như: sợi, dệt may, thức ăn gia súc, xay lúa, chế biến khoáng sản, chế biến gỗ, bao bì,... 

 

DÂY CUROA S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M:

S2M-108 S2M-116 S2M-128 S2M-130 S2M-134 S2M-142 S2M-150 S2M-152 S2M-156 S2M-160 S2M-164 S2M-172 S2M-174 S2M-180 S2M-182 S2M-186 S2M-190 S2M-192 S2M-212 S2M-214 S2M-218 S2M-220 S2M-224 S2M-230 S2M-236 S2M-240 S2M-248 S2M-252 S2M-260 S2M-262 S2M-264 S2M-266 S2M-274 S2M-290 S2M-308 S2M-310 S2M-324 S2M-328 S2M-336 S2M-340 S2M-380 S2M-426 S2M-452 S2M-474 S2M-494 S2M-530S3M-150 S3M-165 S3M-174 S3M-192 S3M-195 S3M-201 S3M-210 S3M-213 S3M-219 S3M-222 S3M-231 S3M-234 S3M-237 S3M-246 S3M-249 S3M-252 S3M-267 S3M-285 S3M-300 S3M-309 S3M-312 S3M-315 S3M-318 S3M-324 S3M-327 S3M-330 S3M-333 S3M-336 S3M-339 S3M-342 S3M-345 S3M-354 S3M-360 S3M-384 S3M-399 S3M-402 S3M-405 S3M-420 S3M-447 S3M-459 S3M-486 S3M-501 S3M-510 S3M-525 S3M-537 S3M-555 S3M-564 S3M-573 S3M-579 S3M-582 S3M-597 S3M-600 S3M-609 S3M-621 S3M-633 S3M-699 S3M-753S4.5M-180 S4.5M-252 S4.5M-279 S4.5M-333 S4.5M-351 S4.5M-369 S4.5M-387 S4.5M-396 S4.5M-450 S4.5M-468 S4.5M-486 S4.5M-500 S4.5M-504 S4.5M-558 S4.5M-801 S4.5M-864 S4.5M-905 S4.5M-950S5M-150 S5M-325 S5M-350 S5M-375 S5M-390 S5M-400 S5M-425 S5M-475 S5M-490 S5M-500 S5M-520 S5M-525 S5M-550 S5M-590 S5M-615 S5M-625 S5M-635 S5M-645 S5M-650 S5M-670 S5M-675 S5M-680 S5M-700 S5M-720 S5M-730 S5M-750 S5M-825 S5M-850 S5M-900 S5M-950 S5M-1000 S5M-1100 S5M-1125 S5M-1195 S5M-1210 S5M-1390 S5M-1490 S5M-1595 S5M-1700 S5M-1800 S5M-1880 S5M-2000 S5M-975S5M-150 S5M-325 S5M-350 S5M-375 S5M-390 S5M-400 S5M-425 S5M-475 S5M-490 S5M-500 S5M-520 S5M-525 S5M-550 S5M-590 S5M-615 S5M-625 S5M-635 S5M-645 S5M-650 S5M-670 S5M-675 S5M-680 S5M-700 S5M-720 S5M-730 S5M-750 S5M-825 S5M-850 S5M-900 S5M-950 S5M-1000 S5M-1100 S5M-1125 S5M-1195 S5M-1210 S5M-1390 S5M-1490 S5M-1595 S5M-1700 S5M-1800 S5M-1880 S5M-2000 S5M-975S14M-966 S14M-1120 S14M-1190 S14M-1400 S14M-1764 S14M-2100 S14M-2240 S14M-2310 S14M-2380 S14M-2506 S14M-3136 S14M-3150 S14M-4326