Lưỡi dao SDI 1403C

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Tên sản phẩm: Lưỡi dao SDI 1403C
Đơn vị tính: Vỉ 10 lưỡi

Mã SP: PNK-GD-0004

Lưỡi dao

Tên sản phẩm: Lưỡi dao SDI 1403C
Đơn vị tính: Vỉ 10 lưỡi

Mã SP: PNK-GD-0004