DÂY CUROA 300J PJ-762 OPTIBELT

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

DÂY CUROA 300J PJ-762 OPTIBELT

Mã SP: PNK-CUR-0091

DÂY CUROA 300J PJ-762 OPTIBELT

Mã SP: PNK-CUR-0091

Đơn vị tính: Sợi

Mã: 300J PJ-762

Các mã dây Curoa OPTIBELT:

PJ 95J 125J 130J 135J 140J 150J 155J 160J 165J 120J

PJ 150J 160J 170J 175J 180J 185J 190J 195J 200J 210J 220J, 

PJ 230J 240J 245J 250J 255J 260J 270J 280J 290J 300J

PJ 390J 400J 410J 420J 430J 440J 450J 456J 460J

..............