DÂY CUROA CAO SU MXL

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

DÂY CUROA CAO SU MXL

Mã SP: PNK-CUR-0099

DÂY CUROA CAO SU MXL

Mã SP: PNK-CUR-0099

Đơn vị tính: Sợi

Ứng dụng: máy móc công nghiệp và thiết bị truyền tải trong các ngành công nghiệp

Mã dây Curoa cao su MXL:

60MXL 61MXL 63MXL 67MXL 68MXL 72MXL 76MXL 78MXL 82MXL 83MXL 85MXL 90MXL 91MXL 95MXL 100MXL 103MXL 105MXL 110MXL 112MXL 114MXL 120MXL 122MXL 125MXL 126MXL 128MXL 130MXL 140MXL 144MXL 147MXL 155MXL 160MXL 165MXL 170MXL 175MXL 180MXL 205MXL 210MXL 220MXL 224MXL 225MXL 236MXL 240MXL 250MXL 256MXL 281MXL 310MXL 372MXL

..............