CUROA S5M BẢN 32MM TAJIMA

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

CUROA S5M BẢN 32MM TAJIMA

Mã SP: PNK-CUR-0016

Xuất xứ: Taiwan

Model: S5M-32

Bản rộng (mm): 32,...

Đơn vị tính: Mét

Ứng dụng: được sử dụng timing belt trong các máy...

CUROA S5M BẢN 32MM TAJIMA

Mã SP: PNK-CUR-0016

Xuất xứ: Taiwan

Model: S5M-32

Bản rộng (mm): 32,...

Đơn vị tính: Mét

Ứng dụng: được sử dụng timing belt trong các máy thêu vi tính công nghiệp, dệt may, thức ăn gia súc, xay lúa, chế biến khoáng sản, chế biến gỗ, bao bì,... 

DÂY CUROA S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M:

S2M-108 S2M-116 S2M-128 S2M-130 S2M-134 S2M-142 S2M-150 S2M-152 S2M-156 S2M-160 S2M-164 S2M-172 S2M-174 S2M-180 S2M-182 S2M-186 S2M-190 S2M-192 S2M-212 S2M-214 S2M-218 S2M-220 S2M-224 S2M-230 S2M-236 S2M-240 S2M-248 S2M-252 S2M-260 S2M-262 S2M-264 S2M-266 S2M-274 S2M-290 S2M-308 S2M-310 S2M-324 S2M-328 S2M-336 S2M-340 S2M-380 S2M-426 S2M-452 S2M-474 S2M-494 S2M-530S3M-150 S3M-165 S3M-174 S3M-192 S3M-195 S3M-201 S3M-210 S3M-213 S3M-219 S3M-222 S3M-231 S3M-234 S3M-237 S3M-246 S3M-249 S3M-252 S3M-267 S3M-285 S3M-300 S3M-309 S3M-312 S3M-315 S3M-318 S3M-324 S3M-327 S3M-330 S3M-333 S3M-336 S3M-339 S3M-342 S3M-345 S3M-354 S3M-360 S3M-384 S3M-399 S3M-402 S3M-405 S3M-420 S3M-447 S3M-459 S3M-486 S3M-501 S3M-510 S3M-525 S3M-537 S3M-555 S3M-564 S3M-573 S3M-579 S3M-582 S3M-597 S3M-600 S3M-609 S3M-621 S3M-633 S3M-699 S3M-753S4.5M-180 S4.5M-252 S4.5M-279 S4.5M-333 S4.5M-351 S4.5M-369 S4.5M-387 S4.5M-396 S4.5M-450 S4.5M-468 S4.5M-486 S4.5M-500 S4.5M-504 S4.5M-558 S4.5M-801 S4.5M-864 S4.5M-905 S4.5M-950S5M-150 S5M-325 S5M-350 S5M-375 S5M-390 S5M-400 S5M-425 S5M-475 S5M-490 S5M-500 S5M-520 S5M-525 S5M-550 S5M-590 S5M-615 S5M-625 S5M-635 S5M-645 S5M-650 S5M-670 S5M-675 S5M-680 S5M-700 S5M-720 S5M-730 S5M-750 S5M-825 S5M-850 S5M-900 S5M-950 S5M-1000 S5M-1100 S5M-1125 S5M-1195 S5M-1210 S5M-1390 S5M-1490 S5M-1595 S5M-1700 S5M-1800 S5M-1880 S5M-2000 S5M-975S5M-150 S5M-325 S5M-350 S5M-375 S5M-390 S5M-400 S5M-425 S5M-475 S5M-490 S5M-500 S5M-520 S5M-525 S5M-550 S5M-590 S5M-615 S5M-625 S5M-635 S5M-645 S5M-650 S5M-670 S5M-675 S5M-680 S5M-700 S5M-720 S5M-730 S5M-750 S5M-825 S5M-850 S5M-900 S5M-950 S5M-1000 S5M-1100 S5M-1125 S5M-1195 S5M-1210 S5M-1390 S5M-1490 S5M-1595 S5M-1700 S5M-1800 S5M-1880 S5M-2000 S5M-975S14M-966 S14M-1120 S14M-1190 S14M-1400 S14M-1764 S14M-2100 S14M-2240 S14M-2310 S14M-2380 S14M-2506 S14M-3136 S14M-3150 S14M-4326