Động cơ liền hộp giảm tốc DKM 8SDGE-25G/8GBK15BMH + Bộ điều khiển FX1000A

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Động cơ liền hộp giảm tốc DKM 8SDGE-25G/8GBK15BMH + Bộ điều khiển FX1000A

 

ĐỘNG CƠ DKM MOTOR

Mã SP: PNK-DCS-0071

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Mã sản phẩm: 9SDGE-180F2P, 9SDGE-90F2P, 9SDGE-60F2P, 9SDGE-120F2P, 9SDGE-40G, 8SDGE-25G, 9IDGG-200FP, 9IDGG-90FP, 9IDGG-120FP, FX1000A

ĐỘNG CƠ DKM MOTOR

Ứng dụng có thể dùng các dây chuyền...

AC SERVO servo

Động cơ liền hộp giảm tốc DKM 8SDGE-25G/8GBK15BMH + Bộ điều khiển FX1000A

 

ĐỘNG CƠ DKM MOTOR

Mã SP: PNK-DCS-0071

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Mã sản phẩm: 9SDGE-180F2P, 9SDGE-90F2P, 9SDGE-60F2P, 9SDGE-120F2P, 9SDGE-40G, 8SDGE-25G, 9IDGG-200FP, 9IDGG-90FP, 9IDGG-120FP, FX1000A

ĐỘNG CƠ DKM MOTOR

Ứng dụng có thể dùng các dây chuyền nhỏ như lắp ráp linh kiện điện tử, dây chuyền chế biến thực phẩm....

Công suất : 6W, 10W, 15W, 25W, 40W, 90W, 120W, 180W

Điều khiển tốc độ: FX1000A, DSD90, DSK, DSKM

Model motor: 7SDGE-6G, 7SDGE-10G, 7SDGE-15G, 8SDGE-15G, 8SDGE-25G, 9SDGE-40G, 9SDGE-60F2P, 9SDGE-90F2P, 9SDGE-120F2P, 9SDGE-180F2P, 8SDGE-15W, 8SDGE-25W, 9SDGE-40W, 9SDGE-60F2W, 9SDGE-120F2W, 9SDGE-90F2W, 9SDGE-180F2W ,9SDGE-60F2WH, 9SDGE-90F2WH, 9SDGE-120F2WH, 9SDGE-180F2WH, 9SDGE-60F2H, 9SDGE-90F2H, 9SDGE-120F2H, 9SDGE-180F2H, 

Điện áp : 1 pha / 220 VAC/50Hz

Tốc độ vòng quay : 1450 RPM.

Dùng hộp điều chỉnh tốc độ thay đổi tốc độ trong

Tỉ số truyền hộp giảm tốc : 3,5,9,15,20,25,30,50,...

Model hộp giảm tốc:  7GBK36BMH, 7GBK50BMH, 7GBK60BMH, 7GBK90BMH, 7GBK100BMH, 7GBK120BMH, 7GBK150BMH,  7GBK180BMH, 8GBK3BMH, 8GBK3.6BMH, 8GBK5BMH, 8GBK6BMH, 8GBK7.5BMH, 8GBK9BMH, 8GBK12.5BMH, 8GBK15BMH, 8GBK18BMH, 8GBK25BMH, 8GBK30BMH, 8GBK36BMH, 8GBK40BMH, 8GBK50BMH, 8GBK60BMH, 8GBK75BMH, 8GBK90BMH, 8GBK100BMH, 8GBK120BMH, 8GBK150BMH, 8GBK180BMH, 8GBK200BMH, 8GBK250BMH, 8GBK300BMH, 8GBK360BMH, 9GBK2BMH,9GBK3BMH, 9GBK3.6BMH, 9GBK5BMH, 9GBK6BMH, 9GBK7.5BMH, 9GBK9BMH, 9GBK12.5BMH, 9GBK15BMH, 9GBK18BMH, 9GBK25BMH, 9GBK30BMH, 9GBK36BMH, 9GBK40BMH, 9GBK50BMH, 9GBK60BMH, 9GBK75BMH, 9GBK90BMH, 9GBK100BMH, 9GBK120BMH, 9GBK150BMH, 9GBK180BMH, 9PBK2BH,9PBK3BH, 9PBK3.6BH, 9PBK5BH, 9PBK6BH, 9PBK7.5BH, 9PBK9BH, 9PBK12.5BH, 9PBK15BH, 9PBK18BH, 9PBK18BH, 9PBK25BH, 9PBK30BH, 9PBK36BH, 9PBK40BH, 9PBK50BH, 9PBK60BH, 9PBK75BH, 9PBK90BH, 9PBK100BH, 9PBK120BH, 9PBK150BH, 9PBK180BH, 9PFK2BH,9PFK3BH, 9PFK3.6BH, 9PFK5BH, 9PFK6BH, 9PFK7.5BH, 9PFK 9BH, 9PFK12.5BH, 9PFK15BH, 9PFK18BH, 9PFK18BH, 9PFKA25BH, 9PFK30BH, 9PFK36BH, 9PFK40BH, 9PFK50BH, 9PFK60BH, 9PFK75BH, 9PFK90BH, 9PFK100BH, 9PFK120BH, 9PFK150BH, 9PFK180BH, 9HBK3BH, 9HBK3.6BH, 9HBK5BH, 9HBK6BH, 9HBK9BH, 9HBK12.5BH, 9HBK15BH, 9HBK18BH, 9HBK18BH, 9HBK25BH, 9HBK30BH, 9HBK36BH, 9HBK40BH, 9HBK50BH, 9HBK60BH, 9HBK75BH, 9HBK90BH, 9HBK100BH, 9HBK120BH, 9HBK150BH, 9HBK180BH, 9HFK3BH, 9HFK3.6BH, 9HFK5BH, 9HFK6BH, 9HFK9BH, 9HFK12.5BH, 9HFK15BH, 9HFK18BH, 9HFK18BH, 9HFK25BH, 9HFK30BH, 9HFK36BH, 9HFK40BH, 9HFK50BH, 9HFK60BH, 9HFK75BH, 9HFK90BH, 9HFK100BH, 9HFK120BH, 9HFK150BH, 9HFK180BH, 9WHD7.5, 9WHD10, 9WHD15, 9WHD20, 9WHD25, 9WHD30, 9WHD40, 9WHD50, 9WHD60, 9WHD80, 8WD10BL, 8WD12BL, 8WD15BL, 8WD18BL, 8WD25BL, 8WD30BL, 8WD36BL, 8WD50BL, 8WD60BL, 8WD10BR, 8WD12BR, 8WD15BR, 8WD18BR, 8WD25BR, 8WD30BR, 8WD36BR, 8WD50BR, 8WD60BR, 8WD10BRL, 8WD12BR,L 8WD15BRL, 8WD18BRL, 8WD25BRL, 8WD30BRL, 8WD36BRL, 8WD50BRL, 8WD60BRL, 9WD10BL, 9WD12BL, 9WD15BL, 9WD18BL, 9WD25BL, 9WD30BL, 9WD36BL, 9WD50BL, 9WD60BL, 9WD10BR, 9WD12BR, 9WD15BR, 9WD18BR, 9WD25BR, 9WD30BR, 9WD36BR, 9WD50BR, 9WD60BR, 9WD10BRL, 9WD12BRL 9WD15BRL, 9WD18BRL, 9WD25BRL, 9WD30BRL, 9WD36BRL, 9WD50BRL, 9WD60BRL