Đồng hồ Oxy SAMWON

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Đồng hồ Oxy SAMWON

Mã SP: PNK-PKH-0006

Hãng sản xuất: SAMWON

Áp suất vào: 250 Kg/cm2
Áp suất ra: 25 Kg/cm2
Áp suất  an toàn: 13 Kg/cm2
Lưu lượng khí: 62000 L/h
Ren đầu vào: G L5/8”
Ren đầu ra: G L3/8”

 

 

 

Đồng hồ Oxy SAMWON

Mã SP: PNK-PKH-0006

Hãng sản xuất: SAMWON

Áp suất vào: 250 Kg/cm2
Áp suất ra: 25 Kg/cm2
Áp suất  an toàn: 13 Kg/cm2
Lưu lượng khí: 62000 L/h
Ren đầu vào: G L5/8”
Ren đầu ra: G L3/8”