Cuộn cảm dán Ferrit chip 10 ohm BLM15AG100SN1D 0402 10R

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Cuộn cảm dán Ferrit chip 10 ohm BLM15AG100SN1D 0402 10R

Mã SP: PNK-LKD-0011

Ferrit chip 10 ohm BLM15AG100SN1D 0402 10R
Kích thước sản phẩm 0402.
- Datasheet :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/520042/MURATA/BLM15AG100SN1D.html
- Điện trở 10R.
- Dòng chịu 1000 mA.

Cuộn cảm dán Ferrit chip 10 ohm BLM15AG100SN1D 0402 10R

Mã SP: PNK-LKD-0011

Ferrit chip 10 ohm BLM15AG100SN1D 0402 10R
Kích thước sản phẩm 0402.
- Datasheet :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/520042/MURATA/BLM15AG100SN1D.html
- Điện trở 10R.
- Dòng chịu 1000 mA.