SENSOR FS-N18N KEYENCE

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

SENSOR FS-N18N KEYENCE

Mã SP: PNK-LKD-1803

Thương hiệu: KEYENCE

Xuất xứ: JAPAN

Model: FS-N18N

ĐVT: Cái

Ứng dụng: dùng để phát hiện kim loại có từ tính, các ứng dụng có nhiệt độ cao hoặc thấp, các...

SENSOR FS-N18N KEYENCE

Mã SP: PNK-LKD-1803

Thương hiệu: KEYENCE

Xuất xứ: JAPAN

Model: FS-N18N

ĐVT: Cái

Ứng dụng: dùng để phát hiện kim loại có từ tính, các ứng dụng có nhiệt độ cao hoặc thấp, các ứng dụng vật thể di chuyển, ...

SENSOR KEYENCE:

Touch screen: VT3-X15, VT3-S12, VT3-V10, VT3-S10, VT3-V8, VT3-V7, VT3-Q5T, VT3-Q5S, VT3-Q5M,

VT3-W4T, VT3-W4G, VT3-W4M, VT2-7SB-VT-10TB, VT-10SB

F-1, F-2, F-2HA, F-3HA, FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12,

FS-V21, FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS-V31, FS-V31P, FS-V32, FS-V34

FS-V33C, FS-V34C, FS-V31M, FS-V30, FS-V21, FS-V21G, FS-V20R, FS-V22X, FS-V22

FS-V22R, FS-V22G, FS-V21X, FS-M0, FS-M1H, FS-R0, FS-T1G, FS-V11, PZ-101, PZ-41, PZ-42

PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31,PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71, PQ-01, PQ-02, PS-201,PS-202, PS-25, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206,PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS-X18, PS-X2

Fiber optic sensors: FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V21G, FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V31. FS-V1, FS-M1. FS-T1FS-T2

Photoelectric switch: PZ-41.PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51,PZ2-62.PZ-61, PZ-M31, PZ-M51.PZ-M61, PZ-M71, PZ-V31

Pressure sensors: AP-11, AP-31, AP-32, AP-33, AP-40, AP-43, AP-44

Focusing mirror: F-1, F-2, F-4. F-2HA, F-3HA, F-4HA. F-5HA. F-6HA

Programmable control: KV-10R, KV-10T, KV-16T, KV-24T, KV-24R, KV-40T,KV-40R, KZ-16T, KZ-24T, KZ-16R, KZ-24R. KV-1000. KV-700

Proximity sensors: EM-030, EM-005. EM-038, EM-080. EM-054, EM-010, EM-014, EV-118U. EV-112M. EV-108U. EZ-8M, EZ-12M, EZ-18M, EZ-130M

Optical fiber sensor FU series

FU-10 FU-11 FU-12 FU-13 FU-15 FU-16 FU-16Z FU-18 FU-18M FU-20

FU-21X FU-22X FU-2303 FU-23X FU-24X FU-25 FU-31 FU-32 FU-33 FU-34

FU-35FA FU-35FG FU-35FZ FU-35TG FU-35TZ FU-37 FU-38 FU-38H FU-38K

FU-38R FU-38S FU-38VFU-40 FU-40G FU-41TZ FU-42TZ FU-43 FU-44TZ

FU-45X FU-46 FU-47TZ FU-48 FU-48U FU-49U FU-49X FU-4F FU-4FZ

FU-50 FU-51TZ FU-52TZ FU-53TZ FU-54TZ FU-56 FU-57TE FU-57TZ

FU-58 FU-58U FU-59 FU-59U FU-5F FU-5FZ FU-61 FU-61Z FU-63 FU-63T

FU-63Z FU-65X FU-66 FU-66Z FU-67 FU-67G FU-67MG FU-67MTG FU-67TG

FU-67TZ FU-67VFU-68 FU-69U FU-69X FU-6F FU-70U FU-71 FU-71Z

FU-73 FU-75F FU-76F FU-77 FU-77GFU-77MG FU-77MTG FU-77TG

FS-N series KEYENCE

FS-V30 series

FS-V31 FS-V32 FS-V31P FS-V32P FS-V31C FS-V32C FS-V31CP FS-V32CPFS-V33 FS-V34 FS-V33P FS-V34P

FS-V33C FS-V34C FS-V33CP FS-V34CP FS-31M FS-V30

FS-V20 series

FS-V21

PLC and touch screen: KV series, KZ series, KL series, QL series, DT series,VT3/VT2/VT series, MT series, MV series, SV series etc.; FS-V11,FS-V21R,FS-V21 PS-201,PS-202,PS-52,PS-52C

Digital optic fiber sensors: FS-N series, FS-V30 series, FS-V20 series, FS01 series, FS-V10 series, FU series, CZ series, CZ-V20 series etc.; PZ-V31,PZ-V31P,PZ-V32,PZ-V71,PZ-V71P Safety grating SL-V10L,SL-V12L,SL-V14L

Photoelectric sensor: PS-N series, PX series, PZ-G series, PZ-V/M series, PZ2 series, PS01 series etc.;

Digital laser sensors: LV-N series, IL series, IB series, GV series, LV-H62 series, LV-H67 series, LV-H35 series, LV-H32 series, LV-H37 series, LV-H42 series, LV-H47 series, LV-H64 series, LV-H65 series, LV-H300/100 series, LV-H110 series, LV-S62 series, LV-S61 series, LV-S63 series, LV-S41/S41L series, LV-S71/S72 series, LV-S31 series, CZ series RGB color sensor;

Position detection sensor: IB series, IG series, IL series, GT2 series, GT series, EX-V series, EX-500 series, EX-200 series, RD series, EM series,EZ/EV series, ES series, AP-C30C series pressure sensor;

Imaging system: XG-7000 series, CV-5500 series, CV-5000 series, CV-3000 series, CV-2100 series, CV-700 series, CA-D series etc.;

Laser displacement sensor: LJ-G series, LK-G5000 series, LK-G series, LK series, RD series, LB-1000 series etc.;

Eddy current displacement sensor: EX-V series, EX-500 series, EX-200 series,RD series etc.;

Light through measuring instrument: LS-7000 series, IG series, LS-5000 series, LX2-V series etc.;

VHX-1000 series, VHX-600 series, VW-6000 series, VE-9800 series, VE-8800 series etc.;

SR-600 series, SR-D100 series, BL-1300 series, BL-600 series, BL-700 series, BL-180 series, BT-500C series, BL-210 series etc.;

SJ-H series, SJ-G series, SJ-R series, SJ-F2000/5000 series,SJ-F series, SJ-F300 series, SJ-F020 series, SJ-M400 series, SK series, SJ-M series etc.;

MD-F3000 series, MD-V9900A series, ML-Z9500 series, MD-V9600 series, ML-G9300 series, MD-H9800 series etc.;

PLC:KL-8BXT.KL-16BR.KL-16BT.KL-16BX.KL-16CT.KL-16CX. KL-32CT.KL-32CX.KL-B1.KL-C1A, KL-C1S.KL-DC1A.KL-DC1V.KL-N10VKL-LC1.KL-N20A.KL-N20C.KL-N20V.KL-T1.KV-1000.KV-10AR. KV-10AT.KV-10DR.KV-10DT.KV-16AR.KV-16AT.KV-16DT.KV-16DR.. KV-24AR.KV-24AT.KV-24DT.KV-24DR.KV-40AR, KV-40AT.KV-40DTKV-40DR.KV-700.KV-AD40.KV-AD40G, KV-B16RA.KV-B16TA.KV-B16XA. KV-C32TA, KV-C32XA, KV-C64TA,KV-C64XA.KV-C64XB.KV-D20. KV-D30, KV-DA40, KV-DN20.KV-E16R, KV-E16T, KV-E16X.KV-E4R., KV-E4T, KV-E4X, KV-E4XR.KV-E4XT, KV-E8R, KV-E8T, KV-E8X,. KV-H20.KV-H20S, KV-H40, KV-H40S, KV-L20, KV-L20R.KV-P16R., KV-P16T.KV-P16RL, KV-P16TL, KV-SC20, KV-TF40.KV-U7.KZ-P3.KZ-300., KV-300, KZ-U7, KZ-350.KV-350.KV-U2.KZ-L1, KZ-L10.KV-P3E.DT-100..KV-L20.KV-H20G, KV-H20X, KV-H40X, QL-B1.QL-B1C.QL-S1X.QL-C1. QL-C2.KL-N10V, KL-16BX, KL-BR.KL-16BT.KZ-10R, KZ-10T, KZ-16R., KZ-16T,KZ-24R, KZ-24T, KZ-40R, KZ-40T, KZ-80R, KZ-80T, KZ-8ER,. KZ-8ET, KZ-8EX, KZ-8EYR, KZ-8EYT, KZ-16EX, KZ-16EYR, KZ-16EYT