KHOEN SỨ

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

KHOEN SỨ

Mã SP: PNK-LKD-0701

Xuất xứ: China

Phi trong (mm): 2,3,5,…,10,…,20,...

Phi ngoài (mm):...

KHOEN SỨ

Mã SP: PNK-LKD-0701

Xuất xứ: China

Phi trong (mm): 2,3,5,…,10,…,20,...

Phi ngoài (mm): 5,…,10,…,20,…,30,…

ĐVT: Cái

Ứng dụng: Dệt kim sợi dọc máy, luồn, kéo dây đồng, điện từ