Màng PE/ STRETCH FILM

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

MÀNG PE/ STRETCH FILM

Mã SP: PNK-MPE-0050

Xuất xứ: Việt Nam

Khổ Rộng(mm): 100, 250,….,1200

Độ dầy từ (mm): 0.017 (17mic),…

Trọng lượng lõi giấy(gram): 200, 300,..., 

Đơn vị tính: Cuộn

MÀNG PE/ STRETCH FILM

Mã SP: PNK-MPE-0050

Xuất xứ: Việt Nam

Khổ Rộng(mm): 100, 250,….,1200

Độ dầy từ (mm): 0.017 (17mic),…

Trọng lượng lõi giấy(gram): 200, 300,..., 

Đơn vị tính: Cuộn

Ứng dụng: Màng PE quấn pallet  ( màng chít)  được dùng để quấn pallet hàng hoá, hoặc các sản phẩm, kiện hàng trong quá trình vận chuyển, lưu kho, đặc biệt dùng để đóng gói hàng hoá xuất khẩu.

QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE QUẤN TAY.
Tên sản phẩm Quy cách sản phẩm ĐVT Số cuộn /thùng
Màng PE quấn tay Màng pe  17mic x 500mm x3,1kg lõi 1,2kg Cuộn 4
Màng pe  17mic x 500mm x 3,8kg Lõi 1,2kg Cuộn 4
Màng pe  17mic x 500mm x 4kg Lõi 1,2kg Cuộn 4
Màng pe 17mic   x 500mm x3,1kg x Lõi 500g Cuộn 4
Màng pe  17mic x 500mm x 3.8kg x lõi 500g   Cuộn 4
Màng pe  17mic x 500mm x 2.3 Kg xLõi 200g Cuộn 6
Màng pe  17mic x 500mm x 2.6 Kg x Lõi 200kg Cuộn 6
Màng pe  17mic x 500mm x 2.9 Kg xLõi 400g Cuộn 6
Màng pe  17mic x 500mm x  3.1Kg x Lõi 400g Cuộn 6
Màng pe  17mic x 500mm x  3.3KgxLõi 400g Cuộn 4
Màng pe 17mic x500mm x4kg x lõi400g Cuộn 4
QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE QUẤN BẰNG  MÁY
Tên sản phẩm Quy cách sản phẩm ĐVT Số cuộn /thùng
Màng pe quấn máy 500mm x20mic x15kg x lõi 1,2kg Cuộn 1
500mm x23mic x15kg x lõi 1,2kg Cuộn 1