MCCB NF125-HEV 3P MITSUBISHI

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

MCCB NF125-HEV 3P MITSUBISHI

Mã SP: PNK-CB-0403

Thương hiệu: MITSUBISHI

MCCB NF125-HEV 3P MITSUBISHI

Mã SP: PNK-CB-0403

Thương hiệu: MITSUBISHI

Số cực: 3P

Dòng định mức: 125A

Dòng ngắn mạch: 75KA

Bảo hành: 12 tháng chính hãng    

Chất lượng: Mới 100%

    

Mã MCCB MCB MITSUBISHI có sẵn: 

NF63-CV
NF125-CV
NF250-CV
NF32-SV
NF63-SV
NF125-SV
NF125-SGV
NF125-LGV
NF160-SGV
NF160-LGV
NF250-SV
NF250-SGV
NF250-LGV
NF63-HV
NF125-HV
NF125-HGV
NF160-HGV
NF250-HV
NF250-HGV
NF63-CV
NF125-CV
NF250-CV
NF400-CW
NF630-CW
NF800-CEW
NF32-SV
NF63-SV
NF125-SV
NF125-SGV
NF125-LGV
NF125-SEV
NF160-SGV
NF160-LGV
NF250-SV
NF250-SGV
NF250-LGV
NF250-SEV
NF400-SW
NF400-SEW
NF630-SW
NF630-SEW
NF800-SEW
NF 1000-SEW
NF 1250-SEW
NF 1600-SEW
NF63-HV
NF125-HV
NF125-HGV
NF125-HEV
NF160-HGV
NF250-HV
NF250-HGV
NF250-HEV
NF400-HEW
NF630-HEW
NF800-HEW
NF63-SV
NF125-SV
NF125-SGV
NF125-LGV
NF125-SEV
NF160-SGV
NF160-LGV
NF 250-SV
NF250-SGV
NF250-LGV
NF250-SEV
NF400-SW
NF630-SW
NF800-SEW
NF-1000-SEW
NF1250-SEW
NF 1600-SEW
NF63-HV
NF125-HV
NF125-HGV
NF125-HEV
NF160-HGV
NF250-HV
NF250-HGV
NF250-HEV
NF400-HEW
NF630-HEW
NF800-HEW
NV63-CV(HS)
AE630-SW
AE1000-SW
AE1250-SW
AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA
AE4000-SW
AE5000-SW
AE6300-SW
AE630-SW
AE1000-SW
AE1250-SW
AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA
AE4000-SW
AE5000-SW
AE6300-SW
AE630-SW
AE1000-SW
AE1250-SW
AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA
AE4000-SW
AE5000-SW
AE6300-SW
AE630-SW
AE1000-SW
AE1250-SW
AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA
AE4000-SW
AE5000-SW
AE6300-SW