Nối ống hơi ϕ 10 ren 13 Airtac

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Nối ống hơi ϕ 10 ren 13 Airtac

Mã SP: PNK-KHN-0203

Thương hiệu: Airtac

Đơn vị tính: Cái

 

Nối ống hơi ϕ 10 ren 13

Nối ống hơi ϕ 12 ren 13

Nối ống hơi ϕ 8 ren 13

Nối ống hơi ϕ 12 ren 13

 

Nối ống hơi ϕ 10 ren 13 Airtac

Mã SP: PNK-KHN-0203

Thương hiệu: Airtac

Đơn vị tính: Cái

 

Nối ống hơi ϕ 10 ren 13

Nối ống hơi ϕ 12 ren 13

Nối ống hơi ϕ 8 ren 13

Nối ống hơi ϕ 12 ren 13