NÚT DỪNG KHẨN CẤP IDEC YW1B-V

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

NÚT DỪNG KHẨN CẤP IDEC YW1B-V

Mã SP: PNK-DN-0111

Thương hiệu: IDEC

Model: YW1B-V

Kích thước phi (mm): 22

Tiếp điểm: 1NC, 2NC, 3NC, 1NO-1NC, 1NO-2NC, 2NO-1NC

ĐVT: Cái

Ứng dụng: lắp đặt...

NÚT DỪNG KHẨN CẤP IDEC YW1B-V

Mã SP: PNK-DN-0111

Thương hiệu: IDEC

Model: YW1B-V

Kích thước phi (mm): 22

Tiếp điểm: 1NC, 2NC, 3NC, 1NO-1NC, 1NO-2NC, 2NO-1NC

ĐVT: Cái

Ứng dụng: lắp đặt trong các dây truyền máy móc, thiết bị,…

 

Idec model:

AL6H-M11R; AL6H-M11G ; AL6H-M11R; AL6H-M11Y; AL6H-M11S ; AL6H-M11W; AL6H-M21R; AL6H-M21G ; AL6H-M21R; AL6H-M21Y ; AL6H-M21S ; AL6H-M21W; AL6H-M24R ; AL6H-M24G ; AL6H-M24R; AL6H-M24Y ; AL6H-M24S; AL6H-M24W; AL6H-M23R ; AL6H-M23G ; AL6H-M23R ; AL6H-M23Y ; AL6H-M23S; AL6H-M23W; AL6H-M14R ; AL6H-M14G ; AL6H-M14R; AL6H-M14Y; AL6H-M14S; AL6H-M14W ; AL6H-A11R ; AL6H-A11G ; AL6H-A11R ; AL6H-A11Y; AL6H-A11S ; AL6H-A11W ; AL6H-A21R ; AL6H-A21G ; AL6H-A21R ; AL6H-A21Y; AL6H-A21S ; AL6H-A21W ; AL6H-A24R ; AL6H-A24G ; AL6H-A24R ; AL6H-A24Y; AL6H-A24S ; AL6H-A24W ; AL6H-A23R ; AL6H-A23G ; AL6H-A23R ; AL6H-A23Y; AL6H-A23S ; AL6H-A23W ; AL6H-A14R ; AL6H-A14G ; AL6H-A14R ; AL6H-A14Y; AL6H-A14S; AL6H-A14W; AL6G-M11R ; ; AL6G-M11G ; AL6G-M11Y ; AL6G-M11A ; AL6G-M11W ; AL6G-M11S ; AL6G-M11JW ; AL6G-M11PR ; AL6G-M11PG ; AL6G-M11PY ; AL6G-M11PA ; AL6G-M11PW ; AL6G-M11PS ; AL6G-M11PJW ; AL6G-M21R ; AL6G-M21G ; AL6G-M21Y ; AL6G-M21A ; AL6G-M21W ; AL6G-M21S ; AL6G-M21JW ; AL6G-M21PR ; AL6G-M21PG ; AL6G-M21PY ; AL6G-M21PA ; AL6G-M21PW ; AL6G-M21PS ; AL6G-M21PJW ; AL6G-M13R ; AL6G-M13G ; AL6G-M13Y ; AL6G-M13A ; AL6G-M13W ; AL6G-M13S ; AL6G-M13JW ; AL6G-M13PR ; AL6G-M13PG ; AL6G-M13PY ; AL6G-M13PA ; AL6G-M13PW ; AL6G-M13PS ; AL6G-M13PJW ; AL6G-M23R ; AL6G-M23G ; AL6G-M23Y ; AL6G-M23A ; AL6G-M23W ; AL6G-M23S ; AL6G-M23JW ; AL6G-M23PR ; AL6G-M23PG ; AL6G-M23PY ; AL6G-M23PA ; AL6G-M23PW ; AL6G-M23PS ; AL6G-M23PJW ; AL6G-M14R ; AL6G-M14G ; AL6G-M14Y ; AL6G-M14A ; AL6G-M14W ; AL6G-M14S ; AL6G-M14JW ; AL6G-M14PR ; AL6G-M14PG ; AL6G-M14PY ; AL6G-M14PA ; AL6G-M14PW ; AL6G-M14PS ; AL6G-M14PJW ; AL6G-M24R ; AL6G-M24G ; AL6G-M24Y ; AL6G-M24A ; AL6G-M24W ; AL6G-M24S ; AL6G-M24JW ; AL6G-M24PR ; AL6G-M24PG ; AL6G-M24PY ; AL6G-M24PA ; AL6G-M24PW ; AL6G-M24PS ; AL6G-M24PJW ; AL6G-A11R ; AL6G-A11G ; AL6G-A11Y ; AL6G-A11A ; AL6G-A11W ; AL6G-A11S ; AL6G-A11JW ; AL6G-A11PR ; AL6G-A11PG ; AL6G-A11PY ; AL6G-A11PA ; AL6G-A11PW ; AL6G-A11PS ; AL6G-A11PJW ; AL6G-A21R ; AL6G-A21G ; AL6G-A21Y ; AL6G-A21A ; AL6G-A21W ; AL6G-A21S ; AL6G-A21JW ; AL6G-A21PR ; AL6G-A21PG ; AL6G-A21PY ; AL6G-A21PA ; AL6G-A21PW ; AL6G-A21PS ; AL6G-A21PJW ; AL6G-A13R ; AL6G-A13G ; AL6G-A13Y ; AL6G-A13A ; AL6G-A13W ; AL6G-A13S ; AL6G-A13JW ; AL6G-A13PR ; AL6G-A13PG ; AL6G-A13PY ; AL6G-A13PA ; AL6G-A13PW ; AL6G-A13PS ; AL6G-A13PJW ; AL6G-A23R ; AL6G-A23G ; AL6G-A23Y ; AL6G-A23A ; AL6G-A23W ; AL6G-A23S ; AL6G-A23JW ; AL6G-A23PR ; AL6G-A23PG ; AL6G-A23PY ; AL6G-A23PA ; AL6G-A23PW ; AL6G-A23PS ; AL6G-A23PJW ; AL6G-A14R ; AL6G-A14G ; AL6G-A14Y ; AL6G-A14A ; AL6G-A14W ; AL6G-A14S ; AL6G-A14JW ; AL6G-A14PR ; AL6G-A14PG ; AL6G-A14PY ; AL6G-A14PA ; AL6G-A14PW ; AL6G-A14PS ; AL6G-A14PJW ; AL6G-A24R ; AL6G-A24G ; AL6G-A24Y ; AL6G-A24A ; AL6G-A24W ; AL6G-A24S ; AL6G-A24JW ; AL6G-A24PR ; AL6G-A24PG ; AL6G-A24PY ; AL6G-A24PA ; AL6G-A24PW ; AL6G-A24PS ; AL6G-A24PJW ; AL6M-P1R