Ống pu ø12 Lion

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Ống pu ø12 Lion

Mã SP: PNK-KHN-0505

Thương hiệu: Lion

Đơn vị tính: Mét

Quy cách: 8x12x100mm

 

Ống pu ø12 Lion

Ống pu ø6 Lion

Ống pu ø8 Lion

Ống pu ø10 Lion

 

Ống pu ø12 Lion

Mã SP: PNK-KHN-0505

Thương hiệu: Lion

Đơn vị tính: Mét

Quy cách: 8x12x100mm

 

Ống pu ø12 Lion

Ống pu ø6 Lion

Ống pu ø8 Lion

Ống pu ø10 Lion