Ống pu ø12 US98A120080 Airtac

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Ống pu ø12 US98A120080 Airtac

Mã SP: PNK-KHN-0504

Model: US98A120080

Thương hiệu: Airtac

Đơn vị tính: Cuộn

Độ dày: 8 mm

Quy cách Đóng Gói: 100m/1 cuộn

 

Ống pu ø12 US98A120080 Airtac - ø12 - 8mm

Ống pu ø10 US98A100060 Airtac - ø10 - 6.5 mm

Ống pu ø6 US98A060040 Airtac - ø6 - 4mm

Ống pu ø8 US98A080050 Airtac - ø8 - 5mm

Dây khí

Ống pu ø12 US98A120080 Airtac

Mã SP: PNK-KHN-0504

Model: US98A120080

Thương hiệu: Airtac

Đơn vị tính: Cuộn

Độ dày: 8 mm

Quy cách Đóng Gói: 100m/1 cuộn

 

Ống pu ø12 US98A120080 Airtac - ø12 - 8mm

Ống pu ø10 US98A100060 Airtac - ø10 - 6.5 mm

Ống pu ø6 US98A060040 Airtac - ø6 - 4mm

Ống pu ø8 US98A080050 Airtac - ø8 - 5mm