Thùng Rác Đạp Vuông

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

THÙNG RÁC ĐẠP VUÔNG

Mã sản phẩm: PNK-THR-0003

501 (Tiểu) - 305 (Nhỏ) 

306 (Trung) - 307 (Lớn)

Kích thước (mm): 

501: 165 x 150 x H 215 (Tiểu)
305: 250 x 230 x H 300 (Nhỏ)
306: 285 x 260 x H 355 (Trung)
307: 350 x 330 x H 450 (Lớn)
Nguyên liệu: PP...

THÙNG RÁC ĐẠP VUÔNG

Mã sản phẩm: PNK-THR-0003

501 (Tiểu) - 305 (Nhỏ) 

306 (Trung) - 307 (Lớn)

Kích thước (mm): 

501: 165 x 150 x H 215 (Tiểu)
305: 250 x 230 x H 300 (Nhỏ)
306: 285 x 260 x H 355 (Trung)
307: 350 x 330 x H 450 (Lớn)
Nguyên liệu: PP chính phẩm