TRANSISTOR 2SC5589 TOSHIBA

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

TRANSISTOR 2SC5589 TOSHIBA

Mã SP: PNK-LKD-0071

Xuất xứ: JAPAN

Thương hiệu: TOSHIBA

Model: 2SC5589

ĐVT: Cái

Ứng dụng: được sử dụng trong nhiều ứng dụng khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu,...

TRANSISTOR 2SC5589 TOSHIBA

Mã SP: PNK-LKD-0071

Xuất xứ: JAPAN

Thương hiệu: TOSHIBA

Model: 2SC5589

ĐVT: Cái

Ứng dụng: được sử dụng trong nhiều ứng dụng khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động,...

TRANSISTOR TOSHIBA SERIES:

2SC5353,2SC5386,2SC5389,2SC5446,2SC5570,2SC5584,2SC5586,2SC5588,2SC5589,2SC5696,2SC5706,

2SC5707,2SC5763,2SC5802,2SC5803,2SC5855,2SC5858,2SC5885,2SC5888,2SC5905,2SC6090,2SD313 ,

2SD362R,2SD400 ,2SD468 ,2SD471 ,2SD471A,2SD600K,2SD667 ,2SD718 ,2SD794,2SD870 ,2SD880Y,

2SD882 ,2SD882 ,2SD965, 2SD998,2SD1010,2SD1047,2SD1175,2SD1397,2SD1403,2SD1413,2SD1427,

2SD1545,2SD1546,2SD1547,2SD1554,2SD1555,2SD1555,2SD1556,2SD1557,2SD1577,2SD1650,2SD1651,

2SD1652,2SD1710,2SD1711,2SD1802,2SD1876,2SD1877,2SD1878,2SD1884,2SD1886,2SD1887