Van tiết lưu pl ø12 ren 21 Cdc

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

Van tiết lưu pl ø12 ren 21 Cdc

Mã SP: PNK-KHN-0205

Thương hiệu: Cdc

Đơn vị tính: Cái

Đường kính ống: 12mm

Ren: 21mm

 

Van tiết lưu pl ø12 ren 21

Van tiết lưu pl ø8 ren 13

Van tiết lưu pl ø6 ren 17

Van tiết lưu pl ø8 ren 17

Van tiết lưu pl ø10 ren 17

Van tiết lưu pl ø10 ren 21

 

Đầu nối

Van tiết lưu pl ø12 ren 21 Cdc

Mã SP: PNK-KHN-0205

Thương hiệu: Cdc

Đơn vị tính: Cái

Đường kính ống: 12mm

Ren: 21mm

 

Van tiết lưu pl ø12 ren 21

Van tiết lưu pl ø8 ren 13

Van tiết lưu pl ø6 ren 17

Van tiết lưu pl ø8 ren 17

Van tiết lưu pl ø10 ren 17

Van tiết lưu pl ø10 ren 21