Số tài khoản: 0481000840610

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH TM DV PHÚC NAM KHÁNH

Tại: Ngân Hàng Vietcombank - Chi nhánh Đồng Nai